FIRST STOP ONLINE SZABÁLYZAT

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Szabályzat

Jelen szabályzat meghatározza a firststop.hu weboldalról elérhető First Stop Online szerviz használati feltételeit, illetve meghatározza a Felhasználók jogait és kötelezettségeit. A First Stop Online használata előtt a Felhasználóknak el kell olvasniuk a jelen Szabályzatot.

2. Meghatározások

2.1. A belgiumi székhelyű „First Stop” - Bridgestone Europe NV (címe: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem (Belgium)), cégjegyzékszám: 0441.192.820, működés helye: Lengyelország. Külföldi vállalkozó kirendeltségével működik: Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa (Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna lengyelországi vállalata, Postępu  utca 18B., 02-676 Varsó), mely a Varsói Fővárosi Területi Bíróság által vezetett jegyzékben, XII. Gazdasági Osztály által nyilvántartott Cégbírósági jegyzékben az alábbi szám alatt szerepel: KRS cégbírósági szám: 0000649290, NIP adószám: PL7822128296,

2.2. „First Stop Online” – A jelen dokumentumban részletezett szabályok szerint működtetett First Stop weboldal, mely a First Stop hálózatba tömörülő szervizek online időpontfoglalási platformja a firststop.hu domain címen.

2.3. „Szabályzat” – jelen dokumentum, mely meghatározza a First Stop Online platform firststop.hu címen futó szerviz(ek) használati feltételeit, illetve a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

2.4. „Regisztráció” – a First Stop Online Fiók létrehozásának folyamata. 

2.5. „Felhasználói fiók” – a regisztrált felhasználók számára a First Stop által nyújtott szolgáltatás. A felhasználói fiókkal rendelkezők részére számos funkció elérése biztosított, különösképp az online időpontfoglalást érintően, továbbá a fiókhoz társított gépjárműveket illetően is,

2.6. „Felhasználó” – az a személy, aki a First Stop Online-t használja,

2.7. „FST Partner” – független jogi személy, mely gumiabroncsok kiskereskedésére, illetve a vele kapcsolatos szolgáltatásokra szakosodott, és amely a First Stop hálózat tagja, és a First Stop Online-on keresztül kínálja a szolgáltatásait.

2.8. „Szolgáltatás” – szolgáltatás az, ami az FST Partnerek által juttatott térítéses kiszolgálás tárgyát képezheti a First Stop Online-nál, különösen a gumiabroncsok felszerelését.

2.9. „Online szolgáltatás” – a First Stop által a Felhasználók részére elektronikus úton nyújtott online szolgáltatás a Szabályzatban meghatározott körben és feltételek szerint.

2.10. Online Foglalás – a Felhasználó által kiválasztott, adott időpontban még elérhető dátum és idő a kívánt First Stop Partnernél (vagy a Szervizben).

3. A First Stop és az FST Partnerek felelőssége

3.1. A First Stop online foglalási platformhoz hozzáférést nyújtó First Stop Online mint jogi személy nem felelős az FST Partnerek vagy harmadik személy által a Felhasználók felé nem teljesített vagy nem megfelelően teljesített szerződésekért, illetve az FST vagy harmadik személy által okozott károkért. A First Stop felelősségének a kizárása nem vonatkozik a jogszabályokból fakadó felelősségre, melyet nem lehet kizárni.

3.2. A First Stop felelős az online, Felhasználók részére nyújtott szolgáltatásokért.

3.3. A First Stop nem felelős az alábbiakért:

3.3.1. A First Stop Online, tőle független okokból fakadó működésbeli szünetekért, különösen vis maior esetben (azaz hirtelen és olyan külső körülmények miatt, melyeket a First Stop sem láthatott előre, vagy nem tudott elkerülni a megfelelő gondosság mellett sem). Továbbá az áramszünetekből eredő leállások, a számítógépes hálózatok, szerverek, internetszolgáltatók üzemzavarai esetén sem, akár a First Stop, vagy a Partnerek, illetve a Felhasználók részéről történik a fent említett zavar.

3.3.2. A First Stop Online oldalra a Felhasználók által feltöltött, illetve a First Stop által az FST Partnereknek átadott tartalom, információk és adatok teljességéért, helyességéért és a jogi rendelkezéseknek való megfelelőségért.

3.4. A First Stop fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy időszakosan kikapcsolja az online szolgáltatást javítási és karbantartási, illetve korszerűsítési munkálatok elvégzése céljából, amelyről a First Stop nem köteles előzetesen tájékoztatni a Felhasználókat.

3.5. Fontos tisztázni, hogy az online foglalás nem egyenlő az adás-vételi, megbízási, illetve egyéb szerződések termékekre vagy szolgáltatásokra irányuló FST Partnerrel történő megkötésével. Az ilyen szerződések megkötése offline történik a Felhasználó és az FST Partner között a First Stop Online-on kívül. A First Stop Online nem tölt be közvetítő szerepet az ilyen szerződések megkötése vagy a fizetés lebonyolítása alkalmával.

3.6. Mivel a First Stop nem FST partner, illetve nem szerződő fél az adás-vételi vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseknél, minden, a szerződésben foglalt termékre és szolgáltatásra vonatkozó, különösen bárminemű fizikai-, jogi-, vagy szerződésbeli hiányosságot érintő reklamációt annál az FST Partnernél kell benyújtani, amellyel az adott szerződés köttetett.

3.7. Abban az esetben, ha a Felhasználó a First Stop Online-on keresztül jogellenes vagy a jó ízlés határain túlmenő tartalmat közöl (azaz személyes javakat sértő, rasszista, xenofób vagy diszkriminatív tartalom bármilyen közösséggel vagy személlyel szemben), úgy a First Stop fenntartja magának a jogot arra, hogy az adott Felhasználóval elektronikus úton és azonnali hatállyal szerződést bontson, illetve törölje a felhasználói fiókját.

 

II. A FIRST STOP ONLINE HASZNÁLATI FELTÉTELEI

4. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló szerződések megkötési és felbontási feltételei, szerződések fajtái, és az Online szolgáltatások köre  

4.1. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló szerződést (azaz Online szolgáltatások) a Felhasználó és a First Stop köti meg a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint. Az egyes Online szolgáltatások igénybevétele céljából a Felhasználónak el kell fogadnia a Szabályzatot a First Stop Online-on található megfelelő mező megjelölésével.

4.2. A First Stop többek között az alábbi online szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználó számára:

4.2.1. A First Stop Online tartalmakhoz való hozzáférés, az Internetes hálózatban lévő tartalom böngészése. – Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló szerződést a First Stop Online a Felhasználóval bármilyen készüléken történő megjelenítésével köti meg díjmentesen, és a szerződés teljesítése a First Stop Online honlap Felhasználó böngészőjében való elhagyásával ér véget,

4.2.2. Fiók regisztrálása – az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló szerződést a Regisztráció befejezésével kötik meg. A szerződés határozatlan időre szól, díjmentes, és akkor kerül felbontásra, amikor a Felhasználó vagy a First Stop felszámolja a Fiókot (a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint),

4.2.3. Az FST Partnerek közötti keresőszolgáltatás – az elektronikus úton nyújtott szerződést az FST Partnerek közötti böngésző használatának kezdetekor kötik meg, az alkalmazás használati idejére vonatkozóan díjmentesen, és a szerződés teljesítése a First Stop Online honlapján az FST Partnerek böngészőjének elhagyásával történik,

4.2.4. Az FST Partnerek és a Felhasználó közötti foglalás közvetítése – az elektronikus úton nyújtott szerződést akkor kötik meg, amikor a Felhasználó a kiválasztott Szolgáltatást lefoglalja a lehetséges First Stop Partnerek egyikénél díjmentesen, és akkor teljesül, amikor a foglalás folyamata befejeződik, illetve felbontható, ha a Felhasználó az online foglalási folyamat bármelyik szakaszában félbeszakítja, lemondja a foglalást.

5. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások feltételei

5.1. A First Stop az alábbi műszaki követelményeket határozza meg, amelyeket a Felhasználónak teljesítenie kell a First Stop Online zavartalan használatához:

- Internet hozzáféréssel rendelkező készülék,

- telepített internetböngésző, mellyel lehívhatók és böngészhetők a hipertextus (HTML) fájlok,

- e-mail cím – az online foglaláshoz,

- telefonszám– az online foglaláshoz.

5.2. A Felhasználónak tilos a First Stop Online-on keresztül bármilyen jogsértő, kívülálló személyek jogait sértő tartalmat (különösen szerzői jogokat, ipari tulajdonjogokat, vagy személyes jogokat), illetve a jó modort sértő tartalmat közvetíteni. A Felhasználó nem avatkozhat be a First Stop Online tartalmába vagy működésébe, illetve tilos a First Stop Online használatának átadása más Felhasználók számára, és a First Stop Online tűzfalának feltörése vagy az arra irányuló kísérlet. Az ilyen tevékenység a Szabályzat megsértését jelenti, és alapot szolgáltat a First Stop és a Felhasználó közötti szerződés felbontására és a Felhasználói fiók felszámolására.

III. AZ ONLINE FOGLALÁS FELTÉTELEI

6. Az Online foglalás feltételei

6.1 Az Online foglaláshoz a Felhasználónak a First Stop Online weboldalon ki kell választania az „Időpont foglalás” fület, ahol választhat a First Stop hálózathoz tartozó szervizek közül. Itt időpontot foglalhat a kiválasztott FST Partnernél, s választhat a Partner által nyújtott szolgáltatások közül.

6.2 Az Online Foglalás során a Felhasználó:

6.2.1 a First Stop kínálatában elérhető szervizek listájából kiválasztja azt, amelyiknél időpontot szeretne foglalni. A foglalás befejezése előtt bármikor változtathat a kiválasztott szervizen a Szerviz váltása gombra kattintva.

6.2.2 az Időpont foglalása gombra való kattintással megjelöli azokat a Szolgáltatásokat, amelyekre időpontot szeretne foglalni. Amennyiben az ár, vagy a szolgáltatások köre függ a gépjármű, és/vagy gumiabroncs paramétereitől vagy más tulajdonságaitól, úgy az időpont foglalása előtt ki kell tölteni egy űrlapot. Az FST Partner által a First Stop Online-on megadott szolgáltatások ára irányár, és módosulhat az FST Partner szervizében való vizit során, ha:

  • az FST Partner szervizében derül ki, hogy az FST Partner által teljesítendő szolgáltatás köre eltér az Online foglalás során a Felhasználó által megadott tevékenységi körtől, ami abból fakadhat, hogy a Felhasználó a valós, műszaki szükséglethez képest hibásan határozta meg a szolgáltatási kört, vagy nem adta meg a gépjármű adatait, amelyek hatással voltak a Szolgáltatás árára;
     
  • a Felhasználó az FST Partner szervizében plusz szolgáltatásokat rendelt az online rendeléshez képest.

A szolgáltatás irányárának meghatározásáért minden esetben kizárólagosan az FST Partner felelős. 

6.2.3 a „Foglalás”-ra kattintva megjelenik az „Időpont”, ahol az elérhető időpontok közül kiválasztható a szervizben való megjelenés dátuma és pontos ideje.

6.2.4 ezután az „Adatok” opciót választva a dedikált űrlapon meg kell adni az Ügyfél adatait, azaz családi és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve a gépjármű adatait, azaz márkáját, modelljét, gyártási számát, rendszámát. A Felhasználó kitöltheti a Megjegyzések mezőt is, ennek kitöltése azonban nem kötelező.

6.2.5 a következő lépés az „Összegzés”, melyben látható a kiválasztott szolgáltatások összegzése, a becsült idővel és árral, illetve az Ügyfél és a gépjármű felvitt adatai.

6.2.6 a „Foglalás” gombra kattintva elvégezhető az Online foglalás, ezután a Felhasználót átirányítják a foglalást megerősítő oldalra. A Felhasználó megkapja az űrlapon megadott e-mail címre az Időpontfoglalás megerősítését, amellyel befejeződik a foglalás.

7. Szolgáltatások teljesítésének a helye

7.1. A Szolgáltatásokat az Online foglalás során a Felhasználó által kiválasztott FST Partner szervizében végzik a Felhasználó által kiválasztott időpontban.  

7.2. Amennyiben az Ügyfél az Online foglalás során kiválasztott időpontban nem jelenik meg, új időpontot csak az FST Partnerrel történő egyeztetés után foglalhat. Ebben az esetben az FST Partner ismerteti az ügyféllel a még szabadon maradt időpontokat, melyek közül választhat.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8. Az Online Szolgáltatásokra irányuló reklamáció

8.1. A Felhasználó az Online Szolgáltatásokkal kapcsolatban reklamációval élhet, panaszát az alábbi címre küldve: Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi fióktelepe. Az Online Szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációt elektronikus úton is be lehet nyújtani az alábbi e-mail címen: fst.ugyfelszolgalat@bridgestone.eu vagy írásban az alábbi címre küldve: Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út 135-139.

8.2. A Felhasználói követelés(ek) gyakorlati megvalósításának könnyítéséért, továbbá a reklamációs folyamat felgyorsításáért javasoljuk, hogy a reklamáció az elbíráláshoz szükséges minimális információt tartalmazza (pl.: a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címe, családi és keresztneve), jelezve a kifogásokat és a Felhasználó által preferált megoldást. A reklamáció nem válik elvből semmissé, amennyiben nem tartalmazza a fent említett elemeket. A reklamációt minden esetben elbírálják.

8.3. A First Stop az Online szolgáltatásokra vonatkozó reklamációkat a kézbesítéstől számított 14 napon belül bírálja el. Amennyiben a First Stop nem foglal állást a fent említett időn belül, a reklamáció elfogadottnak tekinthető.

8.4. Az Online szolgáltatásokra vonatkozó reklamációra olyan formában érkezik a válasz, amilyen módon a reklamációt benyújtották, tehát vagy a Felhasználó e-mail címére, vagy levelezési címére. A Felhasználó azonban követelheti az ettől való eltérést, s a választ emailes panasz ellenére is kérheti levél formában, vagy fordítva.

9. Reklamációk és követelések gyakorlása bíróságon kívül

9.1. A Felhasználó jogosult arra, hogy bíróságon kívül gyakorolja a reklamációs jogait és követeléseit. Erre vonatkozó információk többek között a Vajdasági Kereskedelmi Felügyelet Hivatalaiban kaphatók, a járási (városi) fogyasztóvédelmi szakemberektől, illetve a Fogyasztóvédelmi és Versenyhivatal honlapján:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

9.2. A Fogyasztó (ebben az esetben a Felhasználó) többek között az alábbi, bíróságon kívüli módon gyakorolhatja a reklamációs jogait és követeléseit:

9.3. a vita, Kereskedelmi Felügyeletről szóló, 2000. december 15-ei keltezésű törvény (2014-es Közlöny 148. tétele későbbi változtatásokkal együtt) 37. cikkben említett, állandó választott fogyasztó bíróság elé terjesztése esetében

9.4. Kereskedelmi Felügyelet vajdasági Ellenőr felkeresése esetén,
közvetítési eljárás megindításának kérelmével a vita békés rendezése érdekében a Fogyasztó és az FST Partner között, a Kereskedelmi Felügyeletről szóló, 2000. december 15-ei keltezésű törvény (2014-es Közlöny 148. tétele későbbi változtatásokkal együtt)  36. cikke alapján.

9.5. Az ODR közösségi platformon keresztül: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6. Ezenkívül fogyasztóvédelmi ügyekben ingyenes információkat a járási (városi) Fogyasztóvédelmi Hivatalok nyújtanak, illetve azok a szervezetek, melyek az alapszabály szerinti tevékenységi körben fogyasztóvédelmi szerepet töltenek be.

10. Szerződés felbontása (fogyasztónak minősülő Felhasználó részéről)

10.1. A fogyasztónak minősülő Felhasználó, aki távkommunikáció segítségével kötött szerződést, jogosult arra, hogy indoklás nélkül 14 naptári napon belül elálljon a szerződéstől.

10.2. A szerződéstől való elállási határidő betartásához elegendő az ügyfél részéről egy nyilatkozat az elállásról.

10.3. Az ügyfél például elküldheti a Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot.

10.4. Amennyiben a távkommunikáció segítségével megkötött szerződéstől való elállás a First Stop Online szolgáltatásokra vonatkozik, a fogyasztó a fent említett nyilatkozatot elküldheti például:  

10.4.1. írásban a First Stop címére: Bridgestone Europe NV/SA Magyarországi fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út 135-139.

10.4.2. elektronikus úton az alábbi e-mail címre: Contact.HU@FirstStop.eu

10.5. A szerződés felmondásáról szóló formanyomtatványt a jelen Szabályzat 1. számú melléklete, a fogyasztó jogairól szóló nyomtatványt a 2. számú, 2014. Május 30-án kelt törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

10.6. A felmondási határidőt, az Online szolgáltatásokra vonatkozó Szerződések esetében a szerződés megkötésének időpontjától számítják.

11. Adatvédelem

A Felhasználó adataira vonatkozó adatvédelmi előírások a honlapon, az alábbi címen érhetők el:

https://www.firststop.hu/hu/adatvedelmi-iranyelv

12. Szabályzat módosítása és módosítások a First Stop Online körben

12.1. A First Stop bármikor, és bármilyen oknál fogva jogosult a jelen Szabályzat tartalmának módosítására. A Szabályzat módosításáról a First Stop a módosítások hatálybalépése előtt 14 nappal értesíti a First Stop Online-on regisztrált fiókkal rendelkező Felhasználókat. Az értesítés a regisztráció során megadott e-mail címre érkezik, az értesítéssel egyidőben a First Stop a módosított Szabályzat szövegét is elküldi, melyet egyébiránt a honlapján is közzé tesz.

12.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy az Online szolgáltatásokról szóló szerződést a Szabályzat módosításáról szóló értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül felmondja. Amennyiben a Felhasználó a megadott határidőn belül nem mondja fel a szerződést, a First Stop Online az új Szabályzatot alkalmazza a Felhasználóval szemben. 

12.3. A First Stop Online-on elérhető szolgáltatások ára, illetve elérhetősége bármikor és bármilyen oknál fogva módosulhat.